Komunitní centrum SKÁLA

Komunitní centrum Skála u zastávky Oblá bylo jednoznačně největším počinem v novodobé historii městské části. Na místě zvaném Skala se v minulosti prověřovaly různé možnosti komerčního využití i výstavba parkovacího domu. V anketě se obyvatelépřiklonili k ponechání volné plochy. V roce 2015 se konečně podařilo chátrající výměníkovou stanici získat od tepláren do majetku, zorganizovat architektonickou soutěž a během 5 let vzniklo moderní a doprostřed sídliště zapadající společenské centrum. Funguje kavárna, která obohatila nabídku služeb o novou kvalitua své zákazníky si našla. Konají se zde jednání zastupitelstva, veřejná projednání, výstavy. Místní spolky a organizace využívají centrum ke své činnosti, chasa jej využívá k nácviku na hody, klubovnu využívá senior klub ke svým pravidelným schůzkám.

Prostory si je možné pronajmout na soukromé oslavy i konference. Komunitní centrum Skála je moderní budova s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění, zelenou střechou a s využitím dešťové vodyv podzemních nádržích, díky které jsme letos mohli celé léto zalévat nové výsadby stromů. Je to krásný příklad, jak se dá opravdu zanedbaná nevyužitá budova technické infrastruktury, hyzdící své okolí, proměnit v krásné a užitečné místo pro občany Nového Lískovce.

Skala2